Omsorg+boliger på Kjelsås

Arkitektkontoret Nils Tveit i samarbeid med Hille Melbye Arkitekter og WK Entreprenør, har fått førsteplass i Oslo kommunes konkurranse om 80 moderne Omsorg+boliger og aktivitetssenter for eldre i Kjelsåsveien 114-116.

Hovedfokuset av prosjektet er å skape en bygning som er tilpasset beboernes behov. Beboerne skal ha et miljø som gjør dem trygge og som samtidig er rikt på visuelle opplevelser. De skal kunne velge å se eller bli sett, om de vil ha sol eller skygge, være sosiale eller ha det stille.

Dette oppnås ved å sette sammen en balansert rytme av åpne rom og lune rom både inne og ute og som er offentlige eller private. Omsorgsbygget og uterommene skal oppleves som et trygt nabolag og ikke som en institusjon. Alle beboerne, uansett funksjonsnivå, skal føle seg trygge og velkommen til å delta i nabolaget i den grad de selv ønsker.

Teorien bak dette kalles «prospect and refuge teori» og er en arkitekturteori der man ønsker å skape trygge miljøer for å imøtekomme menneskenes grunnleggende psykologiske behov. Miljøer som gir mennesker muligheten til å observere (prospect) uten nødvendigvis å bli sett (refuge). Vårt omsorgsbygg skaper rom som både beskytter og som gir glede gjennom opplevelser og visuelle kvaliteter.

Etter planen vil det være klart for første spadetak i prosjektet sommeren 2020. Om fremdriften videre går som planlagt, vil det ferdige bygget stå innflyttingsklart sommeren 2022.

1
6