Arkitektkontoret Nils Tveit AS

Arkitektkontoret Nils Tveit AS (ANT) ble opprinnelig etablert i 1952. Vi har hovedkontor i Drammen, og er i dag en internasjonalt rettet organisasjon med 14 medarbeidere. Samlet har vi bred erfaring innen både offentlig og privat sektor, og et konstant fokus på å fange opp nye trender innen arkitektur.

Vi har utviklet spesialkompetanse på blant annet bade- og svømmeanlegg, sykehjem, helse- og sosialbygg, kjøpesentre og boliganlegg.

ANT har i de senere år hatt en betydelig vekst, og er i dag en av Norges største uavhengige arkitektkontor med hovedkontor utenfor Oslo. I 2015 kjøpte ANT det Oslobaserte arkitektkontoret GOA arkitektkontor AS, der vi har 8 medarbeidere med spesialkompetanse på større boliganlegg.

Vår forretningsmodell bygger på selskapets unike kompetanseprofil og samfunnets behov for å forvalte en helhetlig bærekraftig samfunnsutvikling. Der god balanse mellom kunder i offentlig sektor og det private næringsliv er viktig for å sikre stabilitet og langsiktige kundeforhold.

Kompetanse: arkitektur, lanskapsarkitektur, interiør og planlegging.
Etablert: 1952
Antall ansatte: 14