Søk
Close this search box.

Solberg Spinderi

Kategori

Prosjekt Status

Bygget

År

2019

ArealL Enkel

11 000

Oppdragsgiver

Solberg Spinderi Holding AS, POB

Adresse

Solbergveien 22, Solbergelva

Solberg Spinderi er en viktig kulturarv for området og en av de best bevarte industribyggene i landet som vitner om tiden for industriell velstand i regionen som tekstilprodusent.

Prosjektets omfatter etablering av 66 moderne leiligheter og et næringslokale i harmoni med en historisk bygningskropp. De nye arkitektoniske elementer vil være tydelige og vil ikke konkurrere med den opprinnelige arkitekturen, og disse skal utføres i materialer som er tidstypiske for sin periode. Kulturmiljøet inneholder verneverdig industribebyggelse som er et sjeldent eksempel på utviklingen av norsk industriarkitektur og som er en viktig historisk arv for kommunen.

Intensjonen er å bevare den industrielle karakteren i den opprinnelige teglstein-bebyggelsen, og skape nye kontraster ved materialvalg av eksponert betong, treverk og nøytralt glass. Balkonger i toppetasjen utføres som inntrukne i taknisjer som ikke bryter med den opprinnelige takformen, mens nye terrasser på bakkeplan kommer i direkte kontakt med utearealer rundt bygget.

Prosjektet er godt forankret i naturområdet med en åpen bekk som renner delvis under bygningen. Bekken vurderes som en unik, naturgitt kvalitet og en viktig kjennemerke for prosjektet.

I nordlig del av eiendommen, hvor dagens parkeringsplass er lokalisert, har det blitt bygget et åpent
p-hus uten tak i 2 etasjer for beboerene.
Bygget er tilpasset eksisterende terreng og utformet slik at det ikke dominerer i omgivelsene.

Se også publisert artikkel om Spinderitunet i byggeindustrien:

https://www.bygg.no/spinderitunet/1532116!/