Vår arkitektur

Vår ambisjon er å overraske og begeistre! Gjennom arkitektur med karakter og tilhørighet skaper vi gode og effektive løsninger.

ANT viser respekt for byens kvaliteter. Vi er opptatt av stedets tilpassing, skala, identitet og egenart.

Vi er lojale samarbeidspartnere. Dialog, tverrfaglig samarbeid og kontinuitet i prosjektoppfølging står sentralt i hverdagen vår.

Vi tenker bærekraft og varige løsninger i alt vi jobber med

Rehabilitering og vern

ANT har rehabilitert historiske fabrikkbygninger, undervisningsbygg og boliger. Vi har erfaring med omfattende prosjekter i alle skalaer.

Vi har jobbet med alle type verneklasser – inkl. rehabilitering av fredete bygninger

ANT har respekt for stedets kvaliteter og bygningens verne
verdier. Vi tror på vern gjennom bruk, og vi har et pragmatisk og løsningsorientert forhold til prosjektgjennomføring

Nøkkelprosjekter:
Norges Idrettshøgskole
Den Tyske Skolen i Oslo
Solberg Spinderi
– Villa i Eckersbergsgata – Oslo

Badeanlegg

Vi har lang erfaring med store og komplekse badeanlegg, både for private og offentlige oppdragsgivere

ANT er vel kjent aktør i fagmiljøet for badeteknisk kompetanse og gjennomføring av prosjekt med høy ambisjonsnivå

Vi ser badeanlegg ikke bare som idrettsfasiliteter, men også som en av byens møtested og aktivitetstilbud. Våre mest vellykkede prosjekter er flerfunksjonelle bygg som har koblinger kultur og idrettsfunksjoner.

Nøkkelprosjekter:
Furumo svømmehall
Barentsbadet i Kirkenes
Skien fritidspark
Ulstein Arena (Statens Pris for Byggkvalitet)
– Svømmehall på Norges Idrettshøgskole (fredet)
Strømmen Badeland
– Arendal Folkebad
Konkurranse Stovnerbadet

Industri

ANT har lang erfaring med teknisk komplekse bygninger og anlegg. Vi anvender vår kunnskap til å skape effektive og funksjonelle bygg med fokus på stedstilpasning og identitet.

Vi har jobbet med laboratorier, kjemisk industri, fryselagere, og andre typer næringsbebybyggelse.

ANT er stolt av langsiktige relasjoner med våre kunder. Vi bygger opp tett kjennskap til virksomheten og bidrar som en sentral og koordinerende rådgiver i bedriftens utviklingstrategi.

Nøkkelprosjekter:
Fryselager Teglverksveien
Fryselager Røyken Næringspark
Produksjonsbygg og laboratorier for Thermo Fisher Scientific

Handel

ANT har mange års erfaring med langsiktig utvikling av ulike handelssentre i Norge

Vi er stolt av gode relasjoner med våre kunder. Vi bidrar med grundig kunnskap om bygningsmassen og jobber ofte aktivt med relasjoner med myndighetene

ANT har høy fokus på flerfunksjonelle utviklingsstrategier.
Framtiden for handel er kombinasjoner med bolig, kultur, helse og andre aktivitetsskapende funksjoner. Vi har lang erfaring med reguleringsprosesser og koordinering med myndighetene

Nøkkelprosjekter:
Gulskogen senter
Buskerud senter
Oslo Fashion Outlet
Maxbo Holmen
Økern senter
– Strømmen verksted
– Maxi Sandnes (vunnet konkurranse)

Bolig

ANT har fokus på mellomstore boligprosjekter

Vi er opptatt av gode relasjoner med utviklere, og bygger videre på felles ambisjoner og prosjektmål.

ANT skaper merverdi gjennom arkitektur med karakter og 
tilhørighet samt gode og effektive løsninger.

Nøkkelprosjekter:
Moderne Hytter i Nesbyen
Omsorgsboliger Kjelsåsveien (vunnet konkurranse)
– Knive, Drammen
– Tomtegata 11, Drammen
– Omsorgsboliger i Malergata, Mjøndalen

5B1A4005_beskåret