Søk
Close this search box.

MAXBO Holmen

Kategori

Prosjekt Status

Bygget

År

2022

ArealL Enkel

5 700 m2

Oppdragsgiver

Storebrand Holmen Utvikling AS

Adresse

Vogellund 35, 1394 Nesbru

Prosjektet innebærer trinnvis utvikling på eiendommen, hvor omsøkte butikk for plasskrevende varer er første trinn.
Koblingen mellom dette nye bygget og eksisterende bygg (Skeidar) vil danne et senere trinn 2.

Bygningen består av tre volumer (bygg A, B og C) som gjenspeiler forskjellige funksjoner. Bygg A – inneholder representativt inngangsparti med glassfasade over 2 etasjer, felles areal i 2.etg og tekniskrom på tak (felles for trinn 1 og trinn 2).
Bygg B – med hovedfunksjon, som er byggevarebutikk i 1etg og utleieareal i 2.etg.
Bygg C – høyt lager for trelast varer med drive-in løsning og tilknyttet utelager / vareutlevering.
Bygget strekker seg langs byggegrense mot vest og danner en naturlig støyskjerm mot motorveien, en ønskelig beskyttelse av idrettsanlegg.
Adkomst er planlagt fra øst-side med kundeparkering i nærheten av inngangen. Varemottak / vareutlevering er plassert hensiktsmessig mot syd øst slik at kundesirkulasjon rundt bygget er uberørt.

ARKITEKTONISK UTFORMING OG VISUELLE KVALITETER: Arkitektonisk grep i prosjektet er en komposisjon av to bygningsvolumer – en lang og lavere og en kort men høyere, som fletter seg sammen. Et lang volum (bygg B og C), prosjektert i en sandwichvegg teknologi, får en dekorativ gesims rundt, som «spikrer» byggevarebutikk og høytlager i ett. Bygningen artikuleres mot syd med et utkraget tak i en dynamisk form. Taket har ikke bare estetisk, men også funksjonell betydning og beskytter varemottak og utelageret for trevarer mot nedbør. Bygg B «åpner seg» mot E18 med glassfasade over to etasjer, som gir visuelt inviterende inntrykk. Dette høye volumet er artikulert med vertikal trekledning, som tydeliggjør inngangsparti. Trekledningen danner også en lun bakgrunn for butikkprofilering og er en «visiktkort» til Maxbo trelast forretning. Glassfasade over to etasjer sliper mye dagslys inn i inngangspartiet og fellesarealet i 2.etg, samtidig som den gir god oversikt over parkeringsplass og utsikten mot idrettsanlegg. Det legges stor vekt i prosjektet på bygningens estetiske kvaliteter, tilpassing til omgivelse, forbindelse med GS-vei og miljøorienterte løsninger som grønt tak, solcellepaneler på tak og et integrert bekkeløp.