Søk
Close this search box.

Røyken Fryselager

Kategori

Prosjekt Status

Bygget

År

2019 - 2023

ArealL Enkel

12 000 m2

Oppdragsgiver

Cooling Partner

Adresse

Vekstveien 33, 3474 Åros

Fryselageret Follestad er en del av Røyken Næringspark. Prosjektet har et bruksareal på 15 000 m2, med fire ulike fryserom (-23°) og åtte lasteramper for trailere.

Prosjektet består av fryselager delt i 4 seksjoner på ca. 1 555 m2 hver, med tilhørende mellomlager, varemottak og en administrasjonsdel. På 2.etg er det prosjektert supplerende lagringsarealer, dvs. tørrlager og en mesanin til mellomlager. Utendørs er det prosjektert internvei med manøvreringsplass og biloppstillingsplasser for lastebiler, samt et parkeringsareal for ansatte og grøntareal rundt bygget.

Bygningen ble utført i stålkonstruksjon med yttervegg av ferdig isolert sandwich-veggelementer, med overflate av lakkert stål, som er godt egnet for bygningens funksjon. Hovedbygg, plassert mot syd, ble kledd i plater med mellomgrå farge, mens varemottak med administrasjonsdel, plassert mot nord, ble kledd med samme type plater i kritthvit farge.
Skilt skal plasseres på vegg til fryselager og skal være tilpasset bygningens proporsjoner.