Søk
Close this search box.

Drammen Tinghus

Kategori

Prosjekt Status

Mulighetsstudie

År

2023

ArealL Enkel

Oppdragsgiver

Adresse

Erik Børresens allé 20, 3015 Drammen

I forbindelse med salget av den gamle Tinghus-tomta i Drammen sentrum, har ANT gjort seg noen tanker om hvordan man kan utvikle tomten. Vi tenker at det er gode muligheter til å gi nytt litt til gammel bygningsmasse, og samtidig gi noe tilbake til byen ved å invitere befolkning inn i kvartalet.

I dag står det to verneverdige bygg her, høyblokka og rettsalen. I tillegg ligger det er servicebygg øst på tomta. Området er tegnet av Fritjhof Stoud Platou og stod ferdig i 1962. ANT foreslår at høyblokka og rettssalen tilbakeføres, altså ved å fjerne diverse tilbygg som har kommet opp igjennom årene. Blant annet gjelder dette flere overbygg i forbindelse med inngangspartiet. Ved på fjerne dette og lage en passasje fra gata og inn i bakgården åpnes kvartalet opp mot sentrum og befolkningen. Som erstatning for servicebygget ser vi for oss et nytt bygg med bolig, siden det er stort behov for sentrumsnære boliger.

Sammen vil denne bebyggelsen danne et torg, som vi ser for oss at vil få liv fra butikker og spisesteder. Ved å kombinere kontorer med boliger vil det være liv i kvartalet hele døgnet.  Videre fra torget kan man bevege ser østover eller nordover via en stor trapp. Torget binder grøntområdet i boligkvartalet nord med det grønne område sør for tinghuset.

Høyblokka kan brukes til kontorer eller annen næring, mens rosinen i pølsa er restaurant i de gamle luftegårdene på taket! Den gamle rettssalsbygningen har en mer offentlig karakter, og vi ser for oss at den kan brukes som idrettshall for Drammens innbyggere. Man kan også se for seg muligheten av en offentlig lekeplass på taket.

Se også artikkel i Drammens Tidende: https://www.dt.no/slik-kan-fengselet-bli/s/5-57-2214740