Søk
Close this search box.

Trikotasjekvartalet

Kategori

Prosjekt Status

Konkurranse

År

2021

ArealL Enkel

14 - 21 000

Oppdragsgiver

SCALA Eiendom + CC Drammen

Adresse

Tomtegata 36, 3012 Drammen

Prosjektet omhandler mulighet for utnytting av tomten hvor CC Drammen kjøpesenter mot E18 er lokalisert i dag med handel, kontor, helse samt attraktive og tilgjengelige uteområder. Det legger vekt på viktigheten av skala mot Drammen by – «portalen» til byen skal være tilpasset omgivelsene, vise historien med området, men være tilpasset tiden. Historisk var området hjem til trikotasjefabrikken som den største arbeidsplassen for kvinner.

Den gamle kvartalsstrukturen blir gjenført inn i prosjektet og danner et solid rammeverk samt viser nødvendigheten av å innlemme de verneverdige byggene som gir tomten en unik urban kvalitet